Vårt eget headless CMS header

Vårt eget headless CMS

Studentgruppen har endt opp med å gjøre mye mer enn det oppdraget tilsa. Oppgaven gikk i hovedsak ut på å utvikle et nettsted, men vi har endt opp med å utvikle et eget headless CMS i tillegg til selve nettstedet. Vi ønsket å utfordre oss selv og sørge for at alle gruppemedlemmene fikk nok å gjøre, derfor ble oppgaven såpass stor. I tillegg har vi lagt stor vekt på at både CMS-et og nettsiden er responsiv. CMS-et er oppbygget på følgende måte: - CMS-et kan bestå av flere sider (pages). - Hver side inneholder en eller flere komponenter (components), som er gjenbrukbare biter av kode og kan tilhøre flere sider. - Hver komponent inneholder felter (fields), som holder på innholdet som vises på siden. Det er forskjellige type felter, for eksempel kan et felt være et bilde, et tekstområde eller en lenke. Det er kun brukere med rollen superadmin som kan opprette komponenter og felter. Andre roller kan velge å mellom de ferdigdefinerte komponentene og feltene når en ny side skal opprettes.