Snart i mål header

Snart i mål

Det nærmer seg innleveringsfrist og studengruppen jobber iherdig med å komme i mål. Enda gjenstår et par småting på selve produktet, og ikke minst ferdigstilling av bachelorrapporten. Vi tror likevel vi får ferdigstilt det vi har satt som mål. Siden sist har vi kjørt brukertester, og de tilbakemeldingene vi har fått er meget positive. Enda gjenstår den viktigste tilbakemeldingen, nemlig fra oppdragsgiver, men vi venter i spenning. Vi er så langt veldig stolte av det vi har fått til, og tror at det ferdige produktet blir veldig bra!