Møte med oppdragsgiver og veien videre header

Møte med oppdragsgiver og veien videre

I går ettermiddag, den 16.01.2019, var hele studiegruppen på et hyggelig møte hos oppdragsgiver i Oslo. Her fikk vi en detaljert beskrivelse av hvordan prosessen til Sirkus Media foregår og hvilke undersider de ønsker på nettstedet. Vi gikk også igjennom prosjektplanen vår, slik at alle var oppdatert på veien videre. Prosjektplanen er delt inn i forskjellige aktiviteter. Så fort vi har fullført en aktivitet skal vi ta kontakt med oppdragsgiver og få tilbakemelding på arbeidet. Fremover vil møtene og annen kontakt hovedsaklig foregå over telefon, e-post og videosamtaler. Senest til uka skal vi starte å planlegge innholdet og designet til nettsiden. Før den tid skal vi ferdigstille forprosjektrapporten som har innleveringsfrist allerede i morgen! Vi skal også analysere det gamle nettstedet, konkurrenter sine løsninger og de verktøyene vi skal bruke. Dette kommer vi snart tilbake til i egne innlegg. \- Line