Analyse av nåværende nettsted header

Analyse av nåværende nettsted

Vi har valgt å gjøre en analyse av Sirkus Media sitt nåværende nettsted. Målet med dette er å kartlegge eventuelle problemerområder som burde forbedres. Når utviklingen av det nye nettstedet er ferdig vil vi sammenligne de nye testresultatene med resultatene som blir presentert i dette kapittelet. ## Test med Google Lighthouse Ved å kjøre Google Lighthouse får vi resultater for hastighet, tilgjengelighet, beste praksis, søkemotoroptimalisering og progressiv webapplikasjon. Resultatet viser at nettstedet får gode poeng på alle disse områdene. Grunnen til dette kan være at dagens nettsted består av kun en forside og lite informasjon. Dette begrenser selvfølgelig muligheten for feil. Det har også blitt benyttet andre verktøy for å gjennomføre denne analysen, der vi også har sjekket universell utforming. Alle verktøyene og resultatene har blitt publisert under dokumenter. Vi kan i hvert fall røpe at dagens nettsted får gode resultater på noen områder, men også har et stort forbedringspotensiale! \- Line