Analyse av konkurrenter header

Analyse av konkurrenter

14.02.2019 Det krever en del planlegging før vi begynner utviklingen av nettstedet. Vi har derfor gjort en analyse av 3 konkurrenters nettsteder. Målet med konkurrentanalysen er å finne inspirasjon til nettstedet vi skal utvikle ved å se på allerede eksisterende løsninger. Hvem er oppdragsgiver sine konkurrenter? Hvordan type løsning har disse valgt? Hvilke styrker og svakheter har løsningene? Analysen er først og fremst gjort fra en vanlig bruker sitt perspektiv, men noen tekniske faktorer har også blitt vurdert. Full analyse finnes under dokumenter-fanen ## Teknisk analyse For å vurdere de tekniske faktorene har vi brukt Google Lighthouse til å sjekke hvor raskt nettstedene laster inn, beste praksis og SEO. I tillegg ble WAVE brukt til å sjekke om nettstedene følger kravene for loven om universell utforming og tilgjengelighet. ## Brukeropplevelse For å vurdere brukeropplevelsen har vi vurdert førsteinntrykket, struktur og innhold og nettstedenes styrker og svakheter. ## Konklusjon Felles for de 3 utvalgte konkurrentene er at ingen av de følger loven om universell utforming og tilgjengelighet. Universell utforming er lovpålagt i Norge, og vår løsning kommer derfor til å følge disse kravene. En annen faktor konkurrentene har til felles er at de presenterer sine kunder og/eller partnere. Dette bør også oppdragsgiver gjøre. Presentasjon av kundeforhold med kjente firmaer er tillitsvekkende og kan skape bedre troverdighet blant brukerne. Figur 17 i analyse-dokumentet viser at alle konkurrentene har gått for samme løsning når det kommer til design på mobil. Alle har bedriftens logo oppe til venstre og et meny ikon til høyre. Undersøkelser viser at dette er langt fra den mest optimale løsningen. Planen er derfor at vår løsning skal ha en annen struktur. Konkurrentene har gode løsninger, men også en del svakheter som har blitt påpekt i analysen. Konkurrentanalysen har vært nyttig fordi den både har ført til at gruppen har fått inspirasjon til deler av den løsningen som skal utvikles og samtidig gitt en pekepinn på hva som bør gjøres annerledes. Studentgruppen har satt som mål å få minst like bra score på testen til Google Lighthouse, som gjennomsnittsscoren til de utvalgte konkurrentene.