Innlegg

Lenker til Github header

Lenker til Github

All kode for både back- og front-end befinner seg på Github: [Back-end](https://github.com/b019-g13/Sirkus-Media-nettsted-back-end) [Front-end](https://github.com/b019-g13/Sirkus-Media-nettsted-front-end)
CMSet er live! header

CMSet er live!

Vårt headless CMS ligger nå live. Sjekk det ut her: https://api.b019-g13.group
Vårt eget headless CMS header

Vårt eget headless CMS

Studentgruppen har endt opp med å gjøre mye mer enn det oppdraget tilsa. Oppgaven gikk i hovedsak ut på å utvikle et nettsted, men vi har endt opp med å utvikle et eget headless CMS i tillegg til selve nettstedet. Vi ønsket å utfordre oss selv og sørge for at alle gruppemedlemmene fikk nok å gjøre, derfor ble oppgaven såpass stor. I tillegg har vi lagt stor vekt på at både CMS-et og nettsiden er responsiv. CMS-et er oppbygget på følgende måte: - CMS-et kan bestå av flere sider (pages). - Hver side inneholder en eller flere komponenter (components), som er gjenbrukbare biter av kode og kan tilhøre flere sider. - Hver komponent inneholder felter (fields), som holder på innholdet som vises på siden. Det er forskjellige type felter, for eksempel kan et felt være et bilde, et tekstområde eller en lenke. Det er kun brukere med rollen superadmin som kan opprette komponenter og felter. Andre roller kan velge å mellom de ferdigdefinerte komponentene og feltene når en ny side skal opprettes.
Snart i mål header

Snart i mål

Det nærmer seg innleveringsfrist og studengruppen jobber iherdig med å komme i mål. Enda gjenstår et par småting på selve produktet, og ikke minst ferdigstilling av bachelorrapporten. Vi tror likevel vi får ferdigstilt det vi har satt som mål. Siden sist har vi kjørt brukertester, og de tilbakemeldingene vi har fått er meget positive. Enda gjenstår den viktigste tilbakemeldingen, nemlig fra oppdragsgiver, men vi venter i spenning. Vi er så langt veldig stolte av det vi har fått til, og tror at det ferdige produktet blir veldig bra!
Nettsiden er live! header

Nettsiden er live!

Vi har lastet opp foreløpig versjon av nettstedet vårt. Den kan sjekkes ut her: https://sirkusmedia.b019-g13.group
En liten oppdatering header

En liten oppdatering

14.03.2019 Long time no see! Tiden flyr av gårde og vi er allerede halvveis i prosjektperioden. I det siste har det vært mye skriving, da vi hadde første innlevering av hoveddokumentet på fredag. Denne versjonen har nå blitt lastet opp under "Dokumenter". Heldigvis har vi også kommet godt i gang med både design og back-end. Vi har i tillegg fått mockupen godkjent av oppdragsgiver, og har derfor endelig kommet i gang med front-end. Det er mye nytt som skal læres for alle på gruppen, men så langt virker det som alt går bra. Vi har mye spennende som skjer fremover, og planen er å bli flinkere til å oppdatere denne bloggen. \- Line
Analyse av konkurrenter header

Analyse av konkurrenter

14.02.2019 Det krever en del planlegging før vi begynner utviklingen av nettstedet. Vi har derfor gjort en analyse av 3 konkurrenters nettsteder. Målet med konkurrentanalysen er å finne inspirasjon til nettstedet vi skal utvikle ved å se på allerede eksisterende løsninger. Hvem er oppdragsgiver sine konkurrenter? Hvordan type løsning har disse valgt? Hvilke styrker og svakheter har løsningene? Analysen er først og fremst gjort fra en vanlig bruker sitt perspektiv, men noen tekniske faktorer har også blitt vurdert. Full analyse finnes under dokumenter-fanen ## Teknisk analyse For å vurdere de tekniske faktorene har vi brukt Google Lighthouse til å sjekke hvor raskt nettstedene laster inn, beste praksis og SEO. I tillegg ble WAVE brukt til å sjekke om nettstedene følger kravene for loven om universell utforming og tilgjengelighet. ## Brukeropplevelse For å vurdere brukeropplevelsen har vi vurdert førsteinntrykket, struktur og innhold og nettstedenes styrker og svakheter. ## Konklusjon Felles for de 3 utvalgte konkurrentene er at ingen av de følger loven om universell utforming og tilgjengelighet. Universell utforming er lovpålagt i Norge, og vår løsning kommer derfor til å følge disse kravene. En annen faktor konkurrentene har til felles er at de presenterer sine kunder og/eller partnere. Dette bør også oppdragsgiver gjøre. Presentasjon av kundeforhold med kjente firmaer er tillitsvekkende og kan skape bedre troverdighet blant brukerne. Figur 17 i analyse-dokumentet viser at alle konkurrentene har gått for samme løsning når det kommer til design på mobil. Alle har bedriftens logo oppe til venstre og et meny ikon til høyre. Undersøkelser viser at dette er langt fra den mest optimale løsningen. Planen er derfor at vår løsning skal ha en annen struktur. Konkurrentene har gode løsninger, men også en del svakheter som har blitt påpekt i analysen. Konkurrentanalysen har vært nyttig fordi den både har ført til at gruppen har fått inspirasjon til deler av den løsningen som skal utvikles og samtidig gitt en pekepinn på hva som bør gjøres annerledes. Studentgruppen har satt som mål å få minst like bra score på testen til Google Lighthouse, som gjennomsnittsscoren til de utvalgte konkurrentene.
Analyse av nåværende nettsted header

Analyse av nåværende nettsted

Vi har valgt å gjøre en analyse av Sirkus Media sitt nåværende nettsted. Målet med dette er å kartlegge eventuelle problemerområder som burde forbedres. Når utviklingen av det nye nettstedet er ferdig vil vi sammenligne de nye testresultatene med resultatene som blir presentert i dette kapittelet. ## Test med Google Lighthouse Ved å kjøre Google Lighthouse får vi resultater for hastighet, tilgjengelighet, beste praksis, søkemotoroptimalisering og progressiv webapplikasjon. Resultatet viser at nettstedet får gode poeng på alle disse områdene. Grunnen til dette kan være at dagens nettsted består av kun en forside og lite informasjon. Dette begrenser selvfølgelig muligheten for feil. Det har også blitt benyttet andre verktøy for å gjennomføre denne analysen, der vi også har sjekket universell utforming. Alle verktøyene og resultatene har blitt publisert under dokumenter. Vi kan i hvert fall røpe at dagens nettsted får gode resultater på noen områder, men også har et stort forbedringspotensiale! \- Line
Møte med oppdragsgiver og veien videre header

Møte med oppdragsgiver og veien videre

I går ettermiddag, den 16.01.2019, var hele studiegruppen på et hyggelig møte hos oppdragsgiver i Oslo. Her fikk vi en detaljert beskrivelse av hvordan prosessen til Sirkus Media foregår og hvilke undersider de ønsker på nettstedet. Vi gikk også igjennom prosjektplanen vår, slik at alle var oppdatert på veien videre. Prosjektplanen er delt inn i forskjellige aktiviteter. Så fort vi har fullført en aktivitet skal vi ta kontakt med oppdragsgiver og få tilbakemelding på arbeidet. Fremover vil møtene og annen kontakt hovedsaklig foregå over telefon, e-post og videosamtaler. Senest til uka skal vi starte å planlegge innholdet og designet til nettsiden. Før den tid skal vi ferdigstille forprosjektrapporten som har innleveringsfrist allerede i morgen! Vi skal også analysere det gamle nettstedet, konkurrenter sine løsninger og de verktøyene vi skal bruke. Dette kommer vi snart tilbake til i egne innlegg. \- Line
Første møte header

Første møte

Den 22. November hadde vi vårt første møte med Sirkus Media. Her fikk vi en klarere idé på hvordan nettside de ønsker seg. I tillegg til ønskene som kom frem i prosjektforslaget fikk vi vite at de også ønsket at nettstedet skal inneholde informasjon angående deres prosess, live chat og et kart som er integrert med Google Maps. De hadde ikke noe formening om brukergrensesnitt og vi kan derfor selv velge hvilket CMS som skal brukes. Vi ble også enige om å møtes tidlig i januar for å få en mer detaljert presentasjon om bedriften. Det var gøy å endelig komme i gang. Nå ser vi frem til fortsettelsen! \- Line